جستجو برای " دستور PING"

آموزش دستورات CMD

هنگام نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته IP و یا تست ارتباطی دستگاه های DVR و یا NVR در شبکه می توانید از برخی دستورات CMD استفاده کنیم. در این مقاله سعی شده دستوراتی که هنگام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته IP و یا دستگاه های DVR یا NVR مورد نیاز است را آموزش دهیم تا بتوانید برخی مشکلات ناشی از عدم برقراری ارتباطات و یا تست صحت ارتباطات در شبکه را برطرف سازید.

مشاهده