جستجو برای " آموزش دوربین مداربسته IP"

نحوه تغییر دادن IP کامپیوتر

در دنیای شبکه و اینترنت تمامی دستگاه هایی که در شبکه فعالیت می کنند، با استفاده از Internet Protocol یا همان آدرس IP می توانند با دیگر دستگاه های موجود ارتباط برقرار کنند. این برقراری ارتباط می تواند بین دستگاه هایی نظیردوربین مداربسته IP با دستگاه NVR باشد و یا ارتباط بین دستگاه DVR یا NVR با موبایل شما که انتقال تصویر را انجام می دهد.

مشاهده

امنیت دوربین مداربسته

سیستم های دوربین مداربسته دارای ماهیتی امنیتی و نظارتی در سازمانها می باشند. حال باید دقت داشته باشیم خود این سیستم ها نیازمند تأمین امنیت جهت سطوح دسترسی افراد مختلف و قطع دسترسی افراد سودجو هستند. در این مقاله سعی شده تا مواردی که بایستی در ایجاد امنیت در سیستم های نظارتی در نظر داشته باشیم را بیان کنیم

مشاهده