آگاهی از خطاهای DVR با استفاده از ایمیل

در این ویدئو شما می توانید با وارد کردن ایمیل فرستنده و گیرنده در دستگاه DVR خود، هنگام بروز خطاهایی مانند قطع تصاویر و یا خطاهای هارد دیسک از آن در ایمیل خود باخبر شوید. این کار در بخش تنظیمات سرویس های شبکه در دستگاه DVR صورت می پذیرد.

در این ویدئو شما می توانید با وارد کردن ایمیل فرستنده و گیرنده در دستگاه DVR خود، هنگام بروز خطاهایی مانند قطع تصاویر و یا خطاهای هارد دیسک از آن در ایمیل خود باخبر شوید. برای انجام این کار به نکاتی توجه داشته باشید. اول اینکه بایستی SMTP Server مربوط به ایمیل فرستنده را بایستی حتماً وارد کنید. دوم اینکه پسورد مربوط به ایمیل فرستنده را نیز باید وارد کنید. و در نهایت اگر سرویس های ایمیل شما در بستر امن SSL ارسال می گردد، گزینه SSL را نیز علامت بزنید.