آموزش در ویراکم

ما در ویراکم دانش را به هموطنانمان انتقال می دهیم.

ردیف دوره زمان(ساعت) پیشنیاز ظرفیت شهریه(تومان) مباحث
1 Network + 30 - 15 800000 بزودی
2 کمپ سه روزه IP Camera 21 - 60 800000 بزودی
3 CCTV - ADH & Analog 15 - 10 500000 بزودی
4 CCNA 60 - 15 950000 بزودی